Default Header Image

Scurt istoric

  Catedra de chirurgie nr 4, care în prezent asigură educația medicală continuă a chirurgilor din Republica Moldova, a fost organizată în 1967 în cadrul facultăţilor de stomatologie şi igienă –sanitarie pentru predarea cursurilor de chirurgie generală şi patologie chirurgicală studenţilor anilor III - V ai acestor facultăţi. În baza acestei catedre în 1986  a fost organizat procesul de perfecţionare al chirurgilor.     

  Fondatorul şi conducătorul catedrei în perioada anilor 1967 – 1998  este profesorul Eugen Maloman. Baza clinică a catedrei iniţial a fost dislocată în secţia de chirurgie generală a Spitalulul Clinic Republican, iar din 1978 în secţiile  chirurgie generală ale Spitalului Municipal nr. 2.  Din  1991 catedra este transferată în SCR fiind desfăşurată în baza secţiilor: chirurgie generală, chirurgie toracică şi chirurgie vasculară.

Profesorul E. Maloman a condus catedra pe parcursul a mai mult de 31 ani. În această perioadă procesul curativ şi didactic a fost în continuă dezvoltare, înplimentănd  metodele contemporane progresive de tratament în practica cotidiană a clinicii chirurgicale.

 Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice au fost publicate în 320 articole şi comunicări, 1 monografie şi totalizate în 2 teze de doctor habilitat şi 6 teze de doctor.

În septembrie 1998 în postul de şef al catedrei de chirurgie FPM a fost numit conferenţiarul Nicolae Gladun, care în 2006 susține teza de doctor habilitat în medicină la tema „Elecțiunea procedeilor chirurgicale, materialelor grefale și tehnicilor operatorii în plastiile de esofag”. Această lucrare științifică a reprezentat rezultatul activității chirurgicale individuale a autorului de peste 30 de ani  în cadrul SCR .

Profesorul N.Gladun a condus catedra de chirurgie a FEC MF 18 ani, perioadă în care Clinica Ghirurgie FPM şi-a lărgit spaţiul investigaţiilor ştiinţifice, direcţiile principale de activitate fiind: chirurgia esofagului, infecţia chirurgicală toraco-abdominală, patologia de reflux gastro-esofagian, „piciorul diabetic”, afecţiunile şi traumatismele vasculare. În baza materialelor clinice au fost publicate 466 articole şi comunicări, o monografie şi susținute două teze de doctor habilitat și șase teze de doctor în medicină.

Din iulie 2016 la cârma catedrei se află conferențiarul universitar, doctor habilitat in științe medicale Sergiu Ungureanu. Tot din acest an către catedră a fost anexat cursul de educație medicală continuă în endoscopie. În ultimii ani diapazonul cercetărilor științifice în cadrul catedrei s-a lărgit mult si incude domenii tradiționale de cercetare ale clinicii precum și domenii inovative - chirurgie miniinvazivă, endovasculară, endobronșică, endoscopică. În mai 2017 a fost susținuta teza de doctor habilitat în științe medicale a conferențiarului Sergiu Ungureanu cu tema ,,Tratamentul patologiei neoncologice a joncțiunii esogastrice”. Lucrarea a fost axată pe implementarea metodelor moderne de diagnostic și tratament a patologiilor joncțiunii esogastrice, iar modificarile metodelor de diagnostic și tratament sub formă de patru invenții și 17 inovații au adus 5 medalii  de aur una de argint și șase diplome de exelență de la Slonul internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii PROINVENT, ediția a XV-a din 2017, care a avut loc la Cluj-Napoca, România .

Cadrul didactic de bază al catedrei Chirurgie nr.4 este constituit din 2 profesori universitari cu titlu ştiinţific de doctor habilitat în medicină, 1 conferenţiar universitar cu titlu științific de doctor habilitat în medicină, 4 conferenţiari universitari cu titlu ştiinţific de doctor în medicină și 4 asistenți universitari. Componenţa catedrei chirurgie nr.4: Şeful catedrei – dr. hab. în med, conf. universitar Sergiu Ungureanu, dr. hab. în med., profesor universitar Nicolae Gladun, dr. hab. în med., profesor universitar Anatol Ciubotaru dr. în med., conferențiar universitar Oleg Conţu, Alic Cotoneț, Ecaterina Cetuleanu, șef studii - Natalia Șipitco, asistenți universitari Aurel Țurcan, Eduard Cheptanaru, Doina Fosa, Tatiana Braescu.