Default Header Image

Scurt istoric

Primele cursuri de specializare şi perfecţionare în chirurgie au fost organizate odată cu înfiinţarea Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor, la 19 februarie 1962. Primul şef de curs a fost numit, în februarie 1963, conferențiarul P. I. Poleacov. Din septembrie 1963 cursul a fost condus de către Zoia Gorbușina, iar din 1968 şi până în 1977 şef de curs a fost I.H.Cutarov. În perioada 1978 – 1990 această funcție o deține profesorul E.I.Semeniuc.

În 1991 cursul este transformat în catedră, șef al acesteia fiind profesorul E. Maloman. Din 1998 funcția de şef catedră îi revine conferenţiarului Nicolae Gladun.

Direcţiile principale de activitate a Catedrei Chirurgie FEC MF sunt: chirurgia esofagului, infecţia chirurgicală toraco-abdominală, patologia de reflux gastro-esofagian, tratamentul „piciorului diabetic”, afecţiunile şi traumatismele vasculare. În baza materialelor clinice acumulate au fost publicate cca 600 de articole şi comunicări, a fost editat un manual și au fost elaborate două teze de doctor habilitat și opt teze de doctor în medicină.

Baza clinică a catedrei o constituie 3 secţii specializate ale Spitalului Clinic Republican:

  1. Chirurgia generală – 65 de paturi, inclusiv 20 de paturi destinate pacienţilor cu „picior diabetic”
  2. Chirurgia toracică – 30 de paturi
  3. Chirurgia vasculară – 35 de paturi

Anual în clinică se tratează peste 3500 de pacienţi şi se efectuează peste 3000 de operaţii, dintre care aproximativ 50%  sunt efectuate de angajații catedrei. Multe din aceste intervenții sunt inovatoare în R.Moldova.

Actualmente, în cadrul clinicii activează 3 doctoranzi, cercetările ştiinţifice fiind efectuate în domeniile miasteniei gravis, chirurgiei reconstructive a peretelui abdominal și chirurgiei minimal invazive a esofagului.