Default Header Image

Colaborare internaţională

Direcţiile de bază ale activităţii ştiinţifice a Catedrei de chirurgie nr. 4 sunt următoarele: patologia esofagului, patologia JEG, chirurgia mini-invazivă (toracoscopică şi laparoscopică), chirurgia reconstructivă şi plastică a peretelui abdominal, procesele purulente ale ţesuturilor moi, piciorul diabetic şi infecţiile intraabdominale, chirurgia cardiovasculară.

Proiectele internaţionale la care participă angajații Catedrei de chirurgie nr. 4:

1. Denumirea proiectului:

Studiu de fază 3, multicentric, dublu-orb, randomizat, în vederea comparării eficacităţii şi siguranţei medicamentului de investigaţie clinică CXA-201, administrat intravenos, faţă de meropenem, în tratamentul infecţiilor intra-abdominale complicate.

Obiectivele proiectului:

Demonstrarea non-inferiorității medicamentului de investigaţie clinică CXA-201 şi a metronidazolului faţa de meropenem la subiecţii adulţi cu infecţie intraabdominală complicată.

Executori: 

Sergiu Ungureanu – investigator principal

Cornel Lepădatu – subinvestigator

Natalia Şipitco – subinvestigator

Sergiu Cuceinic – farmacist

2. Denumirea proiectului:

Prevenirea complicaţiilor diabetului zaharat: retinopatie şi picior diabetic.

Obiectivele proiectului:

Stabilirea unui program de screening pentru retinopatie diabetică şi picior diabetic, îmbunătăţirea sistemului de prevenire şi tratament al complicaţiilor diabetului zaharat, facilitarea accesului pacienţilor cu diabet  la servicii de înaltă performanţă, stabilirea sistemului de instruire a cadrelor medicale implicate în lucru cu pacienţii diabetici, a activităţilor educaţionale şi de sensibilizare

Executorii: 

Natalia Pălărie – coordonator de proiect, oftalmolog

Eduard Bernaz  – subcoordonator, chirurg

3. Denumirea proiectului:

Studiul clinic european pentru aplicarea valvelor cardiace regenerative – ESPOIR

(realizat în cadrul Programului FP7-HEALTH-2011)

Implantarea valvei pulmonare în viciile cardiace congenitale utilizând valvele cardiace umane decelularizate (VCUD)

Obiectivele proiectului:

Demonstrarea superiorității homogrefelor valvulare umane decelularizate faţă de valvele cardiace convenţionale

Executorii:

Anatol Ciubotaru – investigator principal

Eduard Cheptănaru – subinvestigator

Liviu Maniuc – subinvestigator

Oleg Repin -  subinvestigator

Oxana Malîga -  subinvestigator

Dumitru Frunze -  subinvestigator

Angela Paraschiv -  subinvestigator