Colaborare internaţională

Direcţiile de bază  ale activităţii ştiinţifice a Catedrei Chirurgie FECMF sunt următoarele: patologia esofagului, patologia JEG, chirurgia mini-invazivă (toracoscopică şi laparoscopică), chirurgia reconstructivă şi plastică a peretelui abdominal, procesele purulente a ţesuturilor moi, picior diabetic şi infecţiile intra-abdominale, chirurgia cardiovasculară.

Proiectele internaţionale în care sunt implicaţi colaboratori ai catedrei Chirurgie FEC MF:

  1. Denumirea proiectului:

Studiu de fază 3, multicentric, dublu-orb, randomizat, în vederea comparării eficacităţii şi siguranţei medicamentului de investigaţie clinică CXA-201, administrat intravenos, faţă de meropenem, în tratamentul infecţiilor intra-abdominale complicate.

Obiectivele proiectului:

De a demonstra non-inferioritatea medicamentului de investigaţie clinică CXA-201 şi a metronidazolului faţa de meropenem la subiecţii adulţi cu infecţie intraabdominală complicată.

Executorii: 

Sergiu Ungureanu – investigator principal

Cornel Lepădatu – subinvestigator

Natalia Şipitco – subinvestigator

Sergiu Cuceinic – farmacist

2. Denumirea proiectului:

Prevenirea complicaţiilor diabetului zaharat: retinopatie şi picior diabetic.

Obiectivele proiectului:

Scopul principal al proiectului este de a stabili un program de screening pentru retinopatie diabetică şi picior diabetic, îmbunătăţirea sistemului de prevenire şi tratament al complicaţiilor diabetului zaharat, facilitarea accesului pacienţilor cu diabet  la servicii de înaltă performanţă, stabilirea sistemului de instruire a cadrelor medicale implicate în lucru cu pacienţii diabetici, activităţi educaţionale şi de sensibilizare

Executorii: 

Natalia Pălărie – coordonator de proiect, oftalmolog

Eduard Bernaz  – subcoordonator, chirurg

3. Denumirea proiectului:

Studiul clinic european pentru aplicarea valvelor cardiace regenerative – ESPOIR

(realizat în cadrul Programului FP7-HEALTH-2011)

Implantarea valvei pulmonare în viciile cardiace congenitale utilizând valvele cardiace umane decelularizate (VCUD)

Obiectivele proiectului:

De a demonstra superioritatea homogrefelor valvulare umane decelularizate faţă de valvele cardiace convenţionale

Executorii:

Anatol Ciubotaru – investigator principal

Cheptănaru Eduard – subinvestigator

Maniuc Liviu – subinvestigator

Oleg Repin -  subinvestigator

Oxana Malîga -  subinvestigator

Dumitru Frunze -  subinvestigator

Angela Paraschiv -  subinvestigator